Betel - kyrkjelydshus i Folkestadbyen

Kyrkjelydshus for Den norske kyrkja i Fyresdal. Inneheld stor sal, liten sal og kjøkken. Lokala kan leigast til møte og arrangement. Nyttast også til barnearbeid o.l. Huset vart reist i 1890 av den frikyrkjelege rørsla "Misjonsforeininga". Her har vore juletrefester, 17.maifestar og konfirmantfestar. I 1930 vart  Fyresdal kristelege ungdomslag stifta, og dei nytta Betel mykje. Foreininga kjøpte inn middags-og kaffeservise til 80 personar. På serviset var det gullkant og inskripsjon FKU.Serviset vart nytta til minnesamvær og til utlån til heimane.

" Misjonshusets bestemmelse er at benyttes til afholdelse av bibellæsninger, opbyggelser. bønnemøder, søndagsskole og andre oppbyggelige sammenkomster, der have et kristelig formål"

#1 i statuttane frå 1890

Seinare har Normisjon eigd huset, men i 2012 overtok Den norske kyrkja i Fyresdal huset. Det nyttast som kyrkjelydshus. Til bispevisitasen i 2017 vart to nye toalett og restaurert gang tekne i bruk. Dei fyrste  ljoskronene i Moland kyrkje heng no i storsalen.

Leigeprisar pr.dag:

Heile huset med kjøken, 1000 kr

Kveldsmøte utan kjøken, 500 kr

Leigetakaren må vaske og rydde etter seg.

Utleige til private, ikkje næringsdrivande.

For leige, tak kontakt med kyrkjeverja.

"...Folkestadbyen er et unikt lite sentrum i Fyresdal.Det er ikke mange sentre rundt i landet som likner.Det er gjort en god jobb med å gjøre sentrum "brukervennlig" for folk med bl.a. skilt som viser historien til de ulike husene. Tidligere har det bl.a. vært ca 4 matbutikker her. Betel er en del av historien her. I menigheten ønsker vi å benytte Betel enda mer. Huset er oppgradert, og vi ønsker å åpne huset for folk i kommunen ved tilstelninger med en åpen og almen profil.Vi vil bl.a. prøve å ha formiddagstreff her en gang iblant, beregnet for folk som er ledige på dagtid. Her blir det kulturinnslag, allsang ( ja, et par salmer blir det, men også Prøysen og  Evert Taube). En god kaffestund blir det og. Tidligere har det vært lite gudstjenester her, men nå vil vi prøve med et par gudstjenester i året. Betel er en del av miljøet i Folkestadbyen, og vi vil bidra med litt aktivitet her, med å åpne opp for mer bruk av huset."  Tore.

Betel er et hebraisk stedsnavn som betyr "Guds hus"; bet: hus , el:gud.

Funfact: Verdens kanskje mest omtalte musikkfestival var Woodstock-festivalen i august 1969.Den skulle arrangeres i  Woodstock i staten New York, men ble flyttet til Bethel i samme stat. Festivalen beholdt imidlertid navnet Woodstock. Omlag 500 000 mennesker var tilstede.

Song ved opninga av Bethel 9/11-1890

Vel mødt til fæst fra fjeld og dal,

velkommen enhver nu skal være.

Vort første møde i denne sal tjene til Herrens ære!

Skjermer han eiom detreiste hus,

ned det synker i glemselensgrus,

verket da ei vil velsignes.

Skrevet av K.Kiland (3 vers til).
 

Joletrefest

Joletrefest

Flott kjøkken

Flott kjøkken

Gravferdsdag Betel i 1937

Gravferdsdag Betel i 1937

Kart over Folkestadbyen

Kart over Folkestadbyen

Video om Betels historie

Betels historie