Prostidiakonen

I Vest-Telemark har vi prostidiakon som betjener kommunene i denne regionen. Det er Eilev Erikstein som har denne stillingen, og han har base på Dalen. Diakoni er en kirkelig tjeneste som vil " lindre nød, bygge gode fellesskap, fremme rettferdighet og verne skaperverket". Diakoni har vært en tjeneste som har vært i kirken helt siden apostlenes dager, og er en viktig arbeidsgren i kirker over hele verden. Noen har sagt at diakonien er som kirkens kroppspråk, kjærlighet i ptaksis.

Prostidiakonen kan bistå med samtaler, sorggrupper, bistand i alvorlige hendelser, veiledning for ulike yrkesgrupper, deltakelse på konfirmantsamlinger , pilegrimstur (f.eks. til Røldal) og mye annet. Prostidiakonstillingen   ble opprettet i 1985.

Eilev deltar på diakonigudsteneste en gang i året i Fyresdal, det er også en årlig diakonigudstjeneste i  Vest-Telemark. Her er det gjerne inviterte forelesere, samt utdeling av diakoniprisen. Eilev har også en podcast sammen med en annen diakon i Telemark. Sjekk "Diakonalgang" på f.eks. Spotify. .Anbefales! Se mer på  www.kyrkja.tokke.no .  Her finner du og årsmeldinger fra diakontjenesten.

Eilev Erikstein kan nås på tlf 911 13 580.

Skogsleiren i Kleivgrend var et sted hvor prostidiakonen var ofte, og flere i bygda bidro med besøkstjeneste og kaker.

Skogsleiren i Kleivgrend var et sted hvor prostidiakonen var ofte, og flere i bygda bidro med besøkstjeneste og kaker.