Foto:Bo Mathisen/Kirkerådet

Foto:Bo Mathisen/Kirkerådet

Vigsel

Foto:Bo Mathisen/Kirkerådet

Foto:Bo Mathisen/Kirkerådet

Bryllup er en feiring av kjærligheten. Ved at brudefolkene  er glade i hverandre og gir løfter for framtiden, er det flott å oppleve dette. I kirken ønsker vi velkommen til å ha vigsel i våre kirker. De fleste gifter seg på lørdager om sommeren, men andre ukedager og årstider kan også brukes. En seremoni tar ca 25- 30 minutter.Fint hvis man har ekstra sang og musikkinnslag.Hvis man bruker en kirke der minst en av brudefolkene bor, er vigselen gratis. Staten krever at ekteskasvilkår prøves, og skjemaene til dette finnes på skatteetaten.no.Her er også skjemaer forloverne fyller ut. Vigsel kan bare utføres når disse papirene er i orden på bryllupsdagen. Derfor gjør dette i god tid.Godkjente papirer er gyldig i 4 måneder. Når skjemaene fylles ut, kan man krysse av for at skjemaene blir sendt til kirkekontoret der vigselen skal finne sted. Vi anbefaler at dette blir gjort.

Etter nye retningslinjer har både ulikekjønnede og likekjønnede par krav på å få utført vigsel i alle kirker, Der lokal prest har reservert seg mot  å utføre likekjønnede vigsler, ordnes en annen prest.I forkant av vigselen har prest og brudepar en samtale. Fint med ekstra sang og musikkinnslag. Noen av bibeltekstene kan leses av brudeparets slekt eller venner. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret, om noen går i giftetanker . 

Aktuelle salmer i vigsler: 240  Måne og sol, 342  Amazing grace, 651 Kjærlighet fra Gud, 233 Kjærlighet er lysets kilde, 666 Å leva det er å elska, 1  Herre Gud , ditt dyre navn og ære,  415  Alltid freidig når du går, 655 Guds godhet sang i sinnet, 841 Den blomstertid nå kommer,  Se ellers salmer på nr. 651-657.

Til vanlig skal det være tre salmer/sanger, men en kan byttes ut en med et soloinnslag, evnt et orgelstykke ved organisten. 

Mange velger å ha et program med sangtekster og gangen i seremonien. Fint med et bilde av brudeparet på forsiden. Kirkekontoret kan være behjelpelig med å lage slike program mot en kostnad. Det går også å bruke salmebok istedet for program.

Mye mer om vigsel finner man på kirken.no.

"For Gud vår Skapars andlet og med desse vitna til stades spør eg deg, NN. Vil du ha NN, som står attmed deg til ektemake?

Svar: Ja ( kun eitt svaralternativ)

"Vil du elska og æra henne/han/NN i gode og vonde dagar til dess døden skil dykk åt?

Svar: Ja ( kun eitt svaralternativ)

Foto:Kirkerådet

Foto:Kirkerådet