Det er fleiure bygnignar og stadar som er særskild knytt til Kyrkja i Fyresdal.

Klikk på lenkane nedafor for å lese meir om desse