Øyskogen

Bygdemuseum i Fyresdal.Gamle hus, gamle graver, trivelig område å vandre rundt i.