Nytt: Instagram prestegarden ? "fyresdalprestegard"

God påske!

Påskeinnslag fra Moland kyrkje på fyresdalskyrkja.com

Næringshagen stengt - vi opnar døra

Inntil vidare er Fyresdal næringshage stengt. Om du vil på kyrkjekontoret, ring tlf 951 59 494, så kjem vi og opnar døra. Men no er det krav om munnbind. Har du ikkje det, får du eit i resepsjonen.

Kyrkjelege handlingar - kva kostar det ?

Kva kostar det med kyrkjelege handlingar ? For dei som bur i Fyresdal er kyrkjelege handlingar gratis. 

DÅP: Dåp i vanleg messe er det vanlege. Under koronaen har vi og tilbod om eige dåpsmesse, då har vi val av kyrkje og tid etter avtale. Det er inga kostnader for dette.

VIGSEL: Vigsel i ei av kyrkjene er gratis (kyrkjeleige, prest og organist). Brureparet pyntar kyrkja sjølve, og blomar på alteret er fint. Vigsel utandørs eller andre stader er og gratis. 

GRAVFERD: Gravferd eller bisettelse er gratis når det gjeld seremoni. Men det kjem kostnader til når det gjeld kiste, annonse, pynting av kyrkja, krans osb.

Palmesundag -starten på den stille veka

Palmesundag startar den stille veka i påskehøgtida. Jesus rid inn i Jerusalem på eit esel, medan folket hyllar han og kastar palmegreinar ut i vegen. Palmesundag er likevel ikkje ein del av sjølve påska i kyrkjeleg meining. Vi seier gjerne "god påske" heile denne tida, og det er OK. Men somme ventar til 1.påskedag med å seie det. Påskeuka sluttar med 2.påskedag, som hjå oss er fridag. I t.d. Sverige er denne dagen ikkje fridag lenger. I år som førre året vert det ikkje messe i Fyresdal denne dagen.

Foto: Palmar ved Villa Malla i Asker kommune. Dei er nok ikkje ekte...

Lyst på ein prat eller få besøk ?

Påska er lang , og mange av påsketradisjonane går ikkje an å følgje. I kyrkja har vi avlyst alle påskemesser, og difor har vi god tid. Har nokon lyst på ein prat med prest Tore Samuelsen på telefon, samtale eller besøk ( kyrkjekontoret, prestegarden eller heime hos deg), er det berre å ta kontakt.

Prest Tore Samuelsen  tlf 480 90 970 

Du kan og kontakta:

Prostidiakon Eilev Erikstein  tlf 911 13 580

Kirkens SOS  22 40 00 40 ( heile døgnet)

Kor er dette ? Svar nederst på sida.

Ny instagramkonto om prestegarden i Fyresdal

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå pretegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.

Konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august!

Konfirmasjonsdatoen for årets kull er klar. Det har vært stor usikkerhet rundt konfirmasjonstidspunktet dette året. Noen, bl.a. endel av konfirmantene har hatt ønske om å få det til i vår. Samtidig har vi fått klare råd fra kirken sentralt, der vi oppfordres til å utsette til høsten. Da vil trolig smitteverntiltakene være færre, og flere vil få plass i kirken. Soknerådet har vedtatt at konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august. Hvis det blir en gudstjeneste , så blir det kl 12. Hvis vi må ha flere, blir det flere tidspunkt.Det er jo tradisjon at konfirmasjonsfesten er samme dag som konfirmasjonsgudstjenesten. I fjor var det noen konfirmanter som hadde selskap en annen dag enn gudstjenesten. Hvis denne datoen passer veldig dårlig, er det en mulighet også i år.

Nasefjell sommaren 2021

Nasefjell i Fyresdal

Oppdaterte smittevernregler pr. 17.2.21

Følgende tiltak gjennomføres:

1. Max ca 80 i Moland, ca 50 i Veum. For øvrige gjelder  krav til avstand på 2 meter, gjeldar ikkje husstandfellesskap. Inga  førhandspåmelding  lenger.

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 14 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester, egne dåpsgudstjenester kan tilbys etter avtale.

 

Sitatet: "Vi er i den eiendommelige situasjon at avstand er uttrykk for nestekjærlighet" ( Torleiv Austad)

Undeberg

Svar på Kor er dette ? Øyane.