Gudsteneste Moland kyrkje 24.oktober kl 11

Søndag 24.oktober (FN-dagen) er det messe i Moland kyrkje kl 11. Det vert nattverd. Tema: Ljoset . Kva er ljoset i kristen meining ? Velkomen!

VEKAS BILETE; Haust i Folkestadbyen

Messe i Veum kyrkje søndag 10.oktober kl 11

Velkomen til messe søndag 10.10 i Veum kyrkje. Det er dåp. og det er solosong ved Emma V. Holmegård.Temaet for messa er familieliv, samliv og ekteskap. 

YTRING: "Det er vel en mening med det..."

Livet kan by på oppturer og nedturer. Det er solskinnsdager og overskyede dager. Det sies at mennesker er meningssøkende vesener. Vi prøver å tolke det som skjer oss, finne mønstre i hvordan livet framtrer for oss. Og så er det slik at vi av og til kan si at "Det er en mening med det", eller litt mer forsiktig : "Det er kanskje en mening med det".

Det hender folk sier at det nettopp det de tror, tenker eller gjør, ja, det er meningen med livet. "Fjellturer er meningen, Jesus er meningen osv."  En gang hadde jeg en gravferd i Østerdalen, og jeg fikk en klar melding fra de pårørende:"Du må ikke si at det er en mening med det". Det var greit nok, for jeg pleier ikke å si akkurat det.

Jeg overlater til folk selv å bestemme hva de legger mening i, eller hva de opplever som meningsfullt. Livet og tilværelsen er. Det er ingen tvingende opplevelse at livet har en mening. Men vi kan velge å legge mening i det vi opplever, det vi erfarer.  For troende kan det være aktuelt å si at kristentro er meningen med livet. Men andre opplever det ikke slik.  Kanskje de vil nevne familiesamhold, politikk, friluftsliv. Ikke nødvendigvis som meningen med livet, men at dette oppleves meningsfullt.

Av og til sier vi a noe er "meningsløst". Et ungt menneske dør eller blir alvorlig skadet i en ulykke.En bombe ødelegger en boligblokk og mange blir skadet. Det som skjedde på Utøya og i nregejeringskvartalet. Det oppleves meningsløst.

Jeg tror vi som mennesker er meningssøkende  vesener, men jeg synes det er greit at folk selv velger hva som gir mening. Selv er jeg et såkalt troende menneske, og opplever at det gir mening. Men jeg er fullt klar over at andre ikke opplever det på samme måte. Det er OK.

Tore S

Inga messe i Fyresdal 3.oktober

Det er inga messe i Fyresdal 3.oktober. Men kvifor ikkje rusle rundt i Øyskogen, oppretta i 1909. Bygdatun med store furutrær, mange gamle hus og minnabauta for Ivar Teisner.  Neste messe er i Veum kyrkje 10.oktober kl 11. Her er det dåp og solosong ved Emma V. Holmegård. Temaet i messa er familieliv og samliv. Utfordrande tema i våre dagar !

PODCAST: Søndagsskole for voksne.

Jeg vil tipse om en podcast om kristen tro, som kan være verdt å lytte på. Her tar de opp mange spørsmål, f.eks."Hvor var Gud den 22.juli", " Kan man være kristen hvis man ikke leser i bibelen ?". Her finner du en 10-15 episoder på en knapp time om veldig mange forskjellige emner, og i studio finner du TV-profilen Solveig Kloppen som snakker med prestene Silje Kivle Andreassen og Trond Bakkevig.Bakkevig sier:"Jeg liker vanskelige spørsmål, for da må jeg skjerpe meg og tenke gjennom det jeg tror på".

Podcasten finner du bl.a. på Spotify og Acast, søk på : "Søndagsskole for voksne".

Kick-off for konfirmantene

For alle nye konfirmanter blir det arrangert "kick-off" i Seljord (husdyrhallen på Dyrskuplassen) lørdag 30.10 kl 18-22.30. Arrangementet er for alle konfirmanter (og evnt. andre interesserte 9.klassinger) i Øvre Telemark. Det blir mange aktiviteter å velge mellom, og på et par av aktivitetene blir man våt. Ta derfor med egnede klær/tørt klesskift. Dette er et gratis arrangement, men ta gjerne med noen kroner for å evnt. handle i kiosken.

Påmelding til kyrkjekontoret innen 20.oktober. ( tlf 951 59 494 eller e-post: kyrkjekontoret@fyresdal.kommune.no )

Gjenåpning -konsekvenser for kirken

Samfunnet er erklært gjenåpnet. Hvilke konsekvenser får det ?

-Ingen registrering av folk som kommer på kirkas arrangementer.

-Ingen krav om en-meters avstand. Folk kan sitte hvor de vil.

-Kirkeofringer vil nå bli tatt opp i benkeradene.

-Nattverd avholdes på vamlig måte.

-Dåp blir nå til vanlig i ordinære gudstjenester.

Men: Vi vil fortsatt ha håndsprit tilgjengelig når man går inn i kirken. Og er du småsjuk må du vurdere å bli hjemme.

Velkommen til kirkens arrangementer!

Konfirmantar 2021

Konfirmantar 2020

Messe på Skålid hjå Elin Skålid søndag 12. september kl 12

12. september kl 12 vert det gudsteneste i låven på Skålid i Fjellgardane hjå Elin Skålid. Her er det tilrettelagt for ulike arrangement, og i taket er det hundrevis av små ljos ( ein stjernehimmel). Ta gjerne med ei ekstra jakke el.l, då temperaturen kan vere lågare enn vanleg. Etter messa vert det kyrkjekaffe og kan hende litt informasjon om staden. Velkomen!

Låven på Skålid

Skoret

Konfirmasjon laurdag 28.august i Moland kyrkje

Endeleg vert det konfirmasjon ! Laurdag 28 august vert 11 ungdommar konfirmerte i Moland kyrkje. Vi har vald å ha to messer,, kl 11 og 12.30.

Kl 11:Marius Kile Syvertsen, Odin Mostervik-Ålandsli, Bjørn Lauvrak Pedersen, Synne Teksle, Bjørg Hilde Aune og Oda Wæthing.

Kl 12.30: Markus Karlsen Krossli, Tor Bjørn Selås Ellefsen,Tobias Kristoffer Evenstad Skålid, Tor Håkon Høyland og Ask Dyrland Valseth.

Konfirmanatne til fyrste messa møtar seinast 20 minuttar føre . Mellom messene tek vi eit felles bilete av alle inne i kyrkja.Difor må konfirmantane til andre messa møte seinast 30 minutter føre . Konfirmantar og gjestar til den andre messa må ikkje gå inn i kyrkja før alle er ute av kyrkja etter den første messa.

Velkomen til messe!

GOD SOMMAR ! Foto: Vestre Nape juli-21

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje ?

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje ? Har du besøk som vil sjå kyrkja ? Vi har ikkje nokon ordning med open kyrkje, men stikk innom kyrkjekontoret i næringshagen, og vi kjem og opnar kyrkja. Om ynskjeleg kan vi og fortelja litt om kyrkja. Kyrkjekontoret er til vanleg ope 10-15 på kvardagar.Velkomen!

Fyresdal - våre informasjonskanaler i ei internett-tid

Det fleste kyrkjelydar har kyrkjelydsblad i papirformat.Ikkje så med Fyresdal. Men det er mange måtar ein kan få informasjon om kyrkjelyden på. I kommuneinformasjonen har vi gjerne eit par sider. Vi har og facebookside (kyrkja i Fyresdal). Vi har og ein vanleg nettside med mye nyttig og aktuelt stoff, her er det og fleire hundre bilete frå fjell og grender i kommunen (sjekk fyresdalkyrkja.com eller kyrkjaifyresdal.com, ved årsskiftet avsluttes den fyrst nevnte). 

Følg gjerne instagramkontoen vår "fyresdalkyrkja". Her kjem aktuelt stoff, og i slutten av uka er det informasjon om neste messe. Er du kan hende opptatt av hus og interiør, kan du følgja kontoen om prestegarden "fyresdalprestegard". 

Ja, ikkje kyrkjelydsblad, men mange kanalar til god informasjon.

No vert det fast haustkonfirmasjon !

Nye konfirmantar 2021/2022 - informasjon

Vi gleder oss til å møta dei nye konfirmantane konfirmantåret 2021-22! Her kjem noko informasjon for dykk.  Konfirmasjonen er ei gammal tradisjon i kyrkja, og den starta på 1730-talet, etter ynskje frå den dansk-norske kongen. I dag er konfirmasjonen en kombinasjon av konfirmasjonstida og avsluttande konfirmasjonsgudsteneste. I dag er denne gudstenesten ei forbønsgudsteneste, og det er ikkje noko krav om at konfirmanten skal ha ei uttalt kristen vedkjenning. Men i utgangspunktet er konfirmasjonen for dei som er døypte, men det er og mogleg å verta døypt under konfirmasjonstida.

Det har skjedd noko nytt for konfirmasjonen i Vest-Telemark iår. Tidlegare har konfirmantåret starta med ei vekes leir på Gjennestad i Stokke. Så har det vore undervisning gjennom året, med avsluttande konfirmasjon i slutten av mai. For dere nye konfirmantar vert det slik: Vi startar med eit informasjonsmøte om konfirmasjonen tysdag 7. september på Betel kl 19 Dette er og for foresatte. Så startar sjølve undervisninga først i januar, og i mai/juni har vi ei samtalemesse. Så er det leir på Gjennestad siste veka i skuleferien, før vi har avsluttande konfirmasjon siste laurdag i august. Gjennom året skal dei være ministrantar i 2 gudstenester, samt at vi og har kirkens nødhjelpaksjonen og eit par turar til fellesopplegg med dei andre konfirmantane i vest-Telemark i Seljord. På infomøte i september er det høve til å melde seg på konfirmasjonstida. Velkomen som konfirmant! Om du vil spørja om noko , ta kontakt med kyrkjekontoret.

Sterk nedgang i fødselstalet i Telemark- økning i Vinje

 

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Om flagging

No kjem tida med mange raude dagar, og då vil dei som har flaggstang reisa flagget. Det er for private  fridom til å flagga når ein vil, medan det offentlege må flagga på offentlege flaggdagar. I mai er dei fleste raude dagar flaggdagar, men ikkje Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag. Sommerhalvåret heises flagget kl 8, og tas ned seinast kl 21. Hugs på at flagget skal handsamast på ei respektfull måte. Flagget skal ikkje berøre bakken. Private kan nytta flagget når dei vil,t.d. fødselsdagar, ved særskilde hendingar. Ein gong var eg på ei øy i Nord-Noreg, og mange flagga på ei vanleg kvardag. Eg spurte kvifor, og då fekk eg høyra at dagen føre hadde fylkestinget gjort vedtak om å byggja bru og undersjøisk tunnell ut til øya.

Ny instagramkonto om prestegarden i Fyresdal

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå prestegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.

Konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august!

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå pretegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.