Messe i Veum kyrkje søndag 14.august kl 11

Velkommen til messe i Veum kyrkje søndag kl 11. Det er 10.søndag i treeinigheitstida. Preiketeksten handlar om Esau og Jakob i 1.Mos  33, 1-11. Temaet er forsoning og tilgjeving.Vi har og nattverd denne dagen.

Pianoet i prestegarden gis bort

Pianoet i prestegarden skal ha stått i en av kirkene i Nissedal.Pianoet har hjul, hvilket gjør transport enklere. Krakk følger med. Ta kontakt med Tore tlf 480 90 970.

Hva vet vi om prestegårdens historie ? Temakveld 17.august kl 19.

Det var sokneprest Ivar Teisner som tok initiativet til å få bygd den prestebustaden vi har idag. Men prestegarden har jo en lang historie før det. I tidligerer tider var jo Fyresdal prestegjeld noe som og omfatta Skafså og Mo i nåværende Tokke kommune. På gamle bilder ser vi og at det var mange flere hus på prestegarden, f.eks. forpakterbolig. Vi hører om ting som har skjedd her. På 90-tallet hoppa folk ned fra trær (under Torfinn Moens tid). I perioder har det vært ungdomsklubb i stabburet. Mye har skjedd her. Om du er interessert i prestegardens historie, og kanskje selv kan fortelle om egne minner herfra, så satser vi på en temakveld om gårdens historie. Altså 17.august kl 19. Vi tar også opp hva stedet kan brukes til i framtida. Selges til private ? Bli menighetshus og kontorer ? Bli kulturhus for bygda ? Rockeklubb ?Framover vil prestegården ikke være prestebolig, så dette er verd å diskutere. På kort sikt vil boligen trolig bli leid ut til private. Det blir og kaffe og vafler. Velkommen !

NB! Det er endel møbler og gjenstander som skal selges i samband med utflytting fra presteboligen. Se gjerne om noe er av interesse. Loppemarkedpriser!

Presteskifte i Fyresdal

1.september blir det skifte av prest i Fyresdal. Tore Samuelsen blir pensjonist, og flytter til Grenland. Marte Martilla Dybdal er engasjert som vikarprest et halvt år framover. Hun vil bo på Midtgarden i Hauggrend. Etter gudstenesten i Moland kyrkje  21.august kl 18, blir det samling på Betel hvor man også inviterer frivillige og alle til menighetsfest, hvor også det markeres at det blir prestebytte. Om presteboligen blir leid ut til private, eller blir stående tom, det er ennå ikke avklart.

Hva er egentlig en kirkelig konfirmasjon ?

Ungdommer i Vest-Telemark har tradisjonelt stått til kirkelig konfirmasjon i hudrevsis av år. Men hva er en kirkelig konfirmasjon ? Er det en bekreftelse av dåpsløftet ? Er det et krav at konfirmantene nærmest skal stå fram som kristne ? Nei, det er ikke det. Men det var faktisk slik fram til for ca 30 år siden. Da ble det en endring. Vi vet jo at hverken ungdommer eller voksne alltid har et  helt avklart  forhold til de store spørsmål. At man kanskje ikke riktig vet helt hva man tenker om tro og livssyn. Dette er egentlig helt naturlig. 

Derfor er konfirmasjonen nærmest å se på som et kurs og en innføring i kristen tro og gudstjenesteliv. Dette kan man gjerne se på noe som er i forlengelse av dåpen. Når man er ferdig med konfirmantåret, har man en avsluttende gudstjeneste i kirka. Her har vi en kort forbønn/bønn  for hver konfirmant. Konfirmantene tror, tviler og  ikke tror. Men vi krever ikke noe av ungdommene på dette området. Vi ønsker å bidra til at ungdommene blir feiret og bekreftet. Rett og slett at de er "ønsket og elsket". Konfirmasjon er også en markering at de er i ferd med å bli voksne, de legger barndommen bak seg, men egentlig skal de nå i gjennom en lang ungdomstid. Prøve ut ting, prøve og feile. Og vi håper at konfirmasjonstida kan gi ungdommene styrke og hjelp til å ta gode valg i framtida.

Olsoklørdag i Fyresdal. I Folkestadbyen kunne man kjøpe kaffe og vafler hos bygdekvinnelaget. Soknerådsmedlem Inger Angell t.h.

Kirkens SOS trenger frivillige !

Kyrkja si stand på bygdedagen, i samarbeid med kirkens-sos.

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste. Hvert år besvares  ca 200 000 henvendelser på telefon, sos-melding eller chat. Tjenesten trenger frivillige, og er det kanskje noen i Fyresdal som kunne tenke seg å være med på dette? De som er med, opplever dette veldig ofte som svært meningsfylt.. Det handler om at vanlige folk lytter til de som tar kontakt. De kan være redde, ensomme, syke eller usikre. Den som lytter skal ikke gi råd til innringeren, men kanskje komme med et og annet innspill. Det er ikke noe i veien for at de frivillige selv har vært  gjennom kriser, men det er viktig at du nå har avstand til dem. 

Folk som melder seg må gjennom et kurs først, men nå foregår dette digitalt. Det betyr at folk på bygda ikke trenger å kjøre langt til fysiske kurs, som det var tidligere. Alt kan foregå hjemmefra.Kurset er på totalt 40 timer. Er du interressert , kan du gå inn på kirkens-sos.no/frivillig, for mer informasjon, Det går å an å kontakte Telemarksavdelingen  av organisasjonen på tlf tlf 900 59 297. På kyrkjekontoret har vi brosjyrer om dette, som du kan få.'

Du kan utgjøre en forskjell! Du kan være dagens lyspunkt for andre, gjøre dagen eller natten litt mindre ensom. De frivillige er anonyme, og må ikke presentere seg. Man må være over 20 år.

Olsokmesse på gamle Heggland kyrkjegard søndag 31.7. kl 12

Det er olsokmesse på gamle Heggland kyrkjegard søndag 31.juli kl 12. Vi  fokuserar på Olavsarven og spør om Olav den heilage er eit førebilete i vår tid. Kyrkjekaffe i samarbeid med grendalaget. Det er satt fram benkar. Vi satsar på messe og om det kjem noko regn. Ta med egna klede og gjerne paraply.Velkomen!

 

Messe i Moland kyrkje søndag 24.7 kl 19

Det er messe i Moland kyrkje til søndag kl 19.Messa er ved Knut Bjørn Skyttemyr.Enkel kyrkjekaffe.Nattverd.

Velkomen!

Ferieavvikling

Knut Bjørn Skyttemyr, prest i Nissedal, er vikar i Fyresdal fra 4.juli til 24.juli. Han kan treffes på mob 907 99 368.Tore Samuelsen er tilbake i arbeid 25.juli.

Gudsteneste i Veum kyrkje søndag 3.juli kl 11.

Velkommen til gudstjeneste på Øyane. Etter messa er det enkel kyrkjekaffe. Velkomen!

Konfirmantene samla på Gjennestad rett før avreise hjemover fredag 1.7. Vi var ca 170 konfirmanter, samt mange ledere. Varierte dager, god mat og møte med mange andre ungdommer. Trivelige dager, og våre ungdommer bidro til en fin leir i Stokke. Else Berit og Tore var ledere herfra.

St.Hans-eftan i Kleivgrend 23.juni kl 18

St.Hanseftan blir det feiring i Kleivgrend grendahus ( om det blir ute eller inne kommer an på været ).Det er gudstjeneste kl 18 ved Nissedalprest Knut Bjørn Skyttemyr. Emma Valseth Holmegård bidrar med solosang. . Det blir å anledning til å grille medbragt grillmat, ellers er det kaffeservering. Arrangementet er i samarbeid med Kleivgrend grendalag.Velkommen!

MS Victoria på vei fra Dalen til Skien. Her ved Spjotsodd bru onsdag 15.juni.

Vandring i Kviteseid i anledning flyktningedagen

Onsdag 15.juni var det et arrangement i samband med flyktningedagen. Det var en vandring fra Kviteseid kyrkje til Ågape og tilbake, og her var det mange flyktninger og folk med kirkelig tilknytning som gikk sammen. Til slutt var det en konsert i kirken, hvor det var flere kunstnere som bidro. Eilev Erikstein, prostidiakon, ledet arrangementet.

På bildet ser vi fra starten av vandringen.

Opa kyrkje i Moland ?

Vi har ikkje opa kyrkje i Moland til vanleg, men om nokon vil sjå kyrkja, kan hende ta med seg sommargjestar dit, så ta en tur innom kyrkjekontoret. Då opnar vi kyrkja, og om ynskjeleg kan vi og seie noko om kyrkja. Det er ofte folk på kyrkjekontoret mellom 10 og 14 på vekedagane.

"Skaperverkets dag" - messe på toppen av Hamaren 12.juni kl 12

 Søndag 12.juni kl 12 er det  gudsteneste på toppen av Hamaren . Frammøte på toppen, men det blir også mulig å bli med en felles vandring fra næringshagen til toppen kl 11.30. Det er godt med benker her, men ta gjerne med sitteunderlag og kaffe/niste/grillmat.. Vi tenner bålpanna hvis ikke tørkesituasjonen tilsier noe annet. Tema: "Skaperverkets  dag".  Temaet er forholdet vårt til naturen, menneskets plass i naturen, forvalteransvaret i forhold til naturen. Velkommen!

NB! Er man dårlig til beins kan det være greit å parkere ved Gimle skule/barnehage, da går man inn i Hamaren nord for barnehagen, og tar første stien opp til venstre .

1.pinsedag: Høgtidsgudsteneste i Veum kyrkje kl 19

God pinse! Pinse betyr egentlig 50. Den hellige ånd ble nemlig utøst 50 dager etter påske. 1.pinsedag er det messe i Veum kyrkje kl 19. Nattverd. Solomusikk ved Astrid Jupskås. Enkel kirkekaffe.

Korpset og bygdakoret hadde konsert på Betel søndag 29.mai. Kaffesalg til inntekt for Ukraina. Mye folk og god stemning!.

Lokalkyrkja deltek på bygdedagen 4.juni

Bygdedagen i Øyskogen

Lokalkyrkja vil i år ha stand/bod på bygdedagen. Frå kl 10-16 vil vi i samarbeid med Kirkens SOS ha ei stand der vi ser fram til å slå av en prat med dei som ønskjer det. Vi sel kyrkjeboka vår for kr 100 , 2 for 150. Vi har og ein restekasse med utgåtte sangbøker og anna som vert gjeven bort.  Vi har og nokre  brosjyrar og infomateriell som folk kan få. Utlodning av innrammet bilde m.m.

Om du kan tenkje deg å stå på stand ei stund denne laurdag 4.juni (pinseeftan), sei gjerne i frå til Tore (tlf 48090970) eller kyrkjekontoret.

Gudsteneste med dåp i Moland kyrkje 29.mai kl 11

Velkomen til messe i Moland kyrkje søndag 29.mai kl 11. Det er dåp denne dagen.

Hva er den første døgnåpne matbutikken i Vest-Telemark?

Ja, dette spørsmålet kom opp på konfirmantfesten sist søndag. Påstanden var at matbutikken på Åmdals verk var den første i Vest-Telemark.Nå omfatter jo Vest- Telemark Seljord kommune, og helt øst i kommunen, på grensen til Bø, der ligger Hegna camping. Her kom landets første døgnåpne matbutikk. Spørsmålet er om denne lå i Seljord eller Bø ( Midt-Telemark). Det som forvirrer litt i saken, er at campingplassen har postnummer Bø. Virkeligheten er at grensen til Bø går rett bak butikken, så dermed blir altså Hegna landhandel den første i Vest-Telemerk. Med ca 5 m margin. Man kommer inn i disse butikkene med eget bankkort!

Kristi himmelfartsdag - 40 dager etter påske

Fra Gulset kirke i Skien

:....ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres".

Denne dagen (også kalt helgemesse) , torsdag 26.mai, er en markering av at Jesus forsvant fra disiplene, han dro til sin Far i himmelen. Før denne dagen var han fysisk kun i Israel. Etter dette var han tilgjengelig for alle troende i hele verden. Men i noen dager fram til pinse skulle disiplene be, for pinsedagen skulle disiplene bli fylt med Den hellige ånd og kraft fra det høye. Denne kraften gjorde disiplene frimodige og fryktløse, selv om de utganspunktet kunne være både sjenerte og redde. 

Det er ingen messe i Fyresdal denne dagen.NB! Dagen er offentlig fridag, men ikke flaggdag.

Samtalemesse i Moland kyrkje søndag 22.5

Det er samtalemesse med konfirmantene søndag 22.5 kl 18. Dei formidlar noko  av det vi har gjort i år. Etterpå drar vi opp på Betel til en aldri så liten fest. Velkommen!

Endelig blir det en normal 17.mai!

Etter pandemi-17.mai de siste to åra, blir det i år en god, gammeldags 17.mai.I Moland kyrkje er det messe kl 12, og her er både bygdakor og korps med. Vi synger Ja, vi elsker, Gud signe vårt fedreland, Fagert er landet og No livnar det i lunder. Etter messa starter folketoget utenfor kyrkja kl 13. Ellers er det 17.maifest på samfunnshuset kl 16.

Flaggstonga i parken på Øyane er reparert

Under dugnaden på Veum kyrkjegard fekk ein ordna med den defekte flaggstonga. Den er no forkorta med ei dryg meter, og vil framover ha ei vimpel på toppen. På dugnaden var det mange som kom, og dei fekk kaffe og lappar i løpet av kvelden. No får 17.mai berre koma!

Klart for tårnagenthelg i Veum kyrkje

Denne helga 7-8.mai er det igjen klart for tårnagenthelg. 3 og 4.klassinger er invitert til ca tre timers samling lørdag fra kl 12. Her vil det bli oppgaver og "rebuser" både inne og ute, og  det blir servert "flaggermussuppe"  i kyrkjestogo. Kirketjener Bjarne viser fram kirkeklokkene i tårnet. Søndag er det familiemesse kl 11, og vi håper deltakerne kan bli med der, og fortelle litt om lørdagen der. Her er det kirkekaffe/saft.

Bilde: Flaggermus-suppe

Hamaren 3.mai

1.mai - gudsteneste i Moland kyrkje kl 13.

1.mai er det gudsteneste med fokus på rettferd og solidaritet.De nye flagga på kyrkjeportalen vart tekne i bruk 1.mai i fjor.Velkomen!

Diakoniens dag i Treungen

LIV LIA FEKK DIAKONIPRISEN FOR VEST- TELEMARK

Sidan 1994 har Diakonatet i Vest- Telemark dekt ut ein Diakonipris. Han kan anten gå til lag og organisasjonar som yter ekstra nestekjærleg omsorg, eller ein skild menneske som er med på å gjere lokalsamfunna i Vest – Telemark varmare.
I år er det Liv Lia frå Nissedal som fekk prisen i nær fullsett Treungen kyrkje under Diakonisamlinga for Vest- Telemark. (sundag kveld ), og forsamlinga klappe lenge og vel for ein omtykt prisvinnar.

Styreleiar i Diakonatet Oscar J. Garnes lista opp ein lang diakonal CV om eit menneske som tydeleg og venleg i møte med alle menneske, og som har delteke i mange ulike oppgåver som frivillige. Nattkafevert, engasjert pizzasnurtbakar for konfirmantane og ansvarleg for blomane på altaret i Treungen kyrkje.

 

Fyresdal turlag hadde tur til Gryte onsdag 20.april

Saman som kyrkje i heile verda - aksjon for misjon

«Saman som kyrkje i heile verda»
Fyresdal kyrkjelyd har meldt seg på aksjonen «Saman som kyrkje i heile verda» - aksjon 2022.
Aksjonen oppstod i 2020 som ein solidaritetsaksjon i samband med Covid 19.
Aksjonen har vokse fram frå eit initiativ i Agder og Telemark bispedøme, og er i dag landsomfattande. Ut frå situasjonen verda framleis er i, og på bakgrunn av ulike evalueringar, har Agder og Telemark bispedømeråd vedteke å vidareføre «Saman som kyrkje i heile verda» som ein årleg aksjon. Alle kyrkjelydar er oppfordra til å ta del i aksjonen, og kanskje ha eit større fokus på eige misjonsprosjekt. Aksjonen skal vare frå Kristi Himmelfartsdag og fram til Sankthans. I 2022 vil det vere frå 26. mai – 24. juni.
Kyrkjelyden i Fyresdal deltek i aksjonen ved å setje eit større fokus på misjonsprosjektet Mental Helse i Nepal, der hovudfokuset er «Ein betre skulekvardag» og «Foreldrerettleiing». 

Moland kyrkje full av konfirmantar 24.april

iSøndag 24.april er det messe i Moland kyrkje kl 11. Konfirmantar frå Tvedestrand-området har leir på "hotellet", så det er venta at kyrkja kan bli full av konfirmantar og leiare . Messa er ved dei, tidl. prest i Fyresdal Bjørn Nome er med . Vi har og bedt Fyresdal-konfirmantane kome i kyrkja  denne gongen. Et godt høve til å møta andre konfirmantar.

Påskestemning i Moland kyrkje 1.påskedag

God påske til alle !

Vi ynskjer alle ei god og velsigna påskehøgtid! Påskeveka kallast gjerne "den stille veka". Påsketida varierar frå år til år, og i år er påske ganske sein.1.påskedag er alltid fyrste søndag etter fyrste fullmåne etter vårjevndøgn (som er mellom 20. og 21. mars. Det er ei utfordring at mange stader er det dårleg skiføre. Påska er feira over store delar av verda. Men det er ikkje sånn at alle har fridagar som hjå oss. Skirtorsdag skal du ikkje lenger enn til Sverige får å sjå ast det er ein kvardag. 2.påskedag er heller ikkje fridag mange plassar. Den store dagen i påska er 1.påskedag. Då stod Jesus opp frå dei døde.

Palmesøndag var det gudsteneste i den gamle butikken i Øvre Birtedalen.. Bra oppmøte! Fortsatt var det skiføre, her ser vi utover Birtevatn i retning Kviptefjell.

30 000 kr innsamlet i fasteaksjonen

I år har innsamlingen til Kirkens nødhjelp gitt et resultat på 30 000 kr .Det er vi godt fornøyd med! Takk til de som har gitt, og takk til konfirmanter og konfirmantforeldre for innsatsen! I år har mye av pengene kommet inn på VIPPS. Pengene går bl.a. til å gi folk i mange land rent vann. Noe går og til Ukraina.

Om flagging i prestegarden - greit å vite!

Moland kyrkje har ikke egen flaggstang. Ved portalen inn mot kyrkja har vi av og til satt opp to balkongflagg som vi bruker på festdager (17.mai, vigsler o.l). Prestegarden  har flaggstang, og mange har sikkert observert at vi bruker å flagge her på en del høytidsdager og på gravferder (først på halv stang, så går flagget til topps etter at vi er ferdig med seremonien).

Når det gjelder flaggdager ellers, så er det forskjell på reglene for offentlige flaggstenger og private flaggstenger. På de første skal det flagges på alle flaggdager. På private flaggstenger er det opp til eieren å bestemme når det skal flagges. Man kan droppe å flagge, og man kan i tillegg flagge når det er spesielle hendelser i familien (fødselsdag, barnefødsel o.l.).

Flaggstanga i prestegarden er definert som privat flaggstang.Dette fordi presteboligen er definert som privat bolig, og presten eller annen leier betaler markedspris  i leie.  Her er det ikke noe krav om at det flagges, men det vil gjerne bli flagget på de viktigste dagene. Men når f.eks. presten er bortreist, vil det til vanlig ikke bli flagget. Kanskje ikke på alle de kongelige fødselsdagene heller ?

Flagget er til vanlig oppbevart på kirketjeners kontor.

Temakveld 6/4 kl 19: : Hans Nilsen Hauge - mannen som forandra Norge

Hans Nilsen Hauge (1771-1824) var bondesønnen fra nåværende Fredrikstad som forandret Norge. Etter en sterk åndsopplevelse i 1796 startet han opp som omvandrende lekpredikant, og samlet ofte store forsamlinger i private hjem. Dette var på denne tida forbudt, og han ble ofte satt i arrest. I tillegg var han en som hadde et blikk for å starte nye virksomheter, bedrifter rundt i landet. Han skrev mange bøker og skrifter, og en periode var han landets mest leste forfatter. Haugianerne, som hans tihengere ble kalt, var på en måte forløperne til organisasjonsliv og frivillighet i Norge. Myndighetene prøvde å stpppe ham, og når han ca 35 år gammel ble satt i arrest på Akershus festning, hvor han ble i flere år før rettsaken kom opp, så ble helsa hans sterkt svekket. Onsdag  6.april kan du høre mer om denne mannen i prestegarden kl 19. Tore S vil fortelle mer her. Enkel servering. Velkommen!

Konfirmantane deltek på fasteaksjonen! VIPPS 2426.

Møte om Nepal og misjonsarbeidet der- Betel tysdag 29.3 kl 18.30

Velkomen til samling bå Betel om Nepal . Mari Kippesund  frå  Himalpartner fortel. Kyrkjelyden i Fyresdal støttar dette prosjektet. Det er servering av suppe og kaffe. Konfirmantane er med. 

Frå Salme-og solidaritetskvelden 23.mars: Astrid Jupskås, Anders Bergsland og Freddy Brander stod for sangen og musikken.

Salme -og solidaritetskveld i Veum kyrkje 23.mars

I samband med krigen i Ukraina arrangerer vi en salme-og solidaritetskveld i Veum kyrkje onsdag 23.mars kl 19. Vi leser tekster og synger salmer om håp og solidaritet. Eilev Erikstein blir med. Astrid Jupskås blir med som solist. Mulig å gi en gave til Kirkens nødhjelp, som nå feirer 75 år. Det markeres også. Velkomen!

Åpen kirke - mer vanlig også i Norge

Mange som har vært i utlandet, f.eks. i syden, har lagt merke til alle de åpne kirkene . I Norge er vi jo vant med at kirkene er stengt, med mindre det er et arrangement, eller at noen musikere har øving. Det er en tendens til at åpne kirker i Norge blir mer vanlig. I Oslo var jeg nylig innom Sagene kirke. Jeg satte meg ned en stund, og jeg var overrasket over hvor mange som var innom når jeg var der- Noen kikket seg rundt, noen satte seg ned for en stille stund, noen tente lys i lysgloben og kanskje ba en bønn ? Man kunne få en kopp kaffe, lese en bok, studere arkitekturen.

Om det er prest eller diakon til stede , kan man slå av en prat, lufte sine tanker om kirken, bli bedt for eller bli velsignet.

Det er ingen planer om at kirkene i Fyresdal vil bli mye åpne framover, men vi har prøvd oss på åpen kirke på helgemesse et par år nå. Nå prøver vi og åpen kirke påskeaften 16.april  fra kl 11-14 i Moland kyrkje.

På kirkeloftet i Hegge stavkyrkje i Valdres er det skåret ut noen hoder/ansikter på toppen av søylene som holder kirken oppe. Man har lurt på om en av de er Odin, eller kanskje portretter av de som bygde kirka. Er man på guiding her, får man komme opp å se på de 5-6 hodene som finnes her.

Kyrie eleison - med ukrainsk melodi

I Paulus kirke i Oslo bruker de Kyrie eleison med ukrainsk melodi. Kyrie eleison betyr: Herre, hjelp oss, kom oss til redning. En bønn og et rop som er veldig aktuell i disse dager. Dette liturgiske ledd er forøvrig et fast ledd i gudstjenesten også hos oss.Vi vil synge denne versjonen på salme-og solidaritetskvelden i Veum kyrkje 23.mars.

Boka om kyrkjene i Fyresdal til sals på kyrkjekontoret

"Kyrkjene i Fyresdal" av Lars Veum (red) er utgjeven av soknerådet i 2013, og  har mykje stoff og bilete om kyrkjene, historia, om tidlegare tilsette og mykje anne stoff. Den er til sals på kyrkjekontoret for kr 100.

Faste eller faaste ?

Vi er nå inne i en 40 dager lang faste i kirkeåret. Den tar slutt påskedagen. Faste er en utbredt praksis i mange religioner. Faste da i betydningen at man i visse perioder begrenser inntaket av mat og evnt. i noen grad drikke. Ofte var det visse ting man ikke skulle spise i fastetiden, som f.eks. kjøtt.Disiplene til Jesus reagerte på at Jesus ikke var spesielt opptatt av faste, noe jødedommen var. Her var det faste to dager i uken. Likevel sa Jesus at når han ble borte, da skulle de faste. Det er grunn til å tro at fasten i islam var inspirert av fastepraksis i jødedom og kristendom. Når man stod ovenfor sterke utfordringer i kirken; forfølgelser, sykdom o.l. er det også mannge som kombinerer bønn med faste for å få mer "kraft" i bønnen.

Noen sier faste med kort a, noen sier faate med lang a (faaste). Det ber nok kort a som er det mest riktige, da dette handler om å holde fast på en praksis,regel om faste. I dag er det i kirken ikke mange (tror jeg) som praktiserer faste i stor grad. Det er nok mer utbredt i frikirker.

Vekas bilete: Fyresvatn søndag 6.mars Ved "hotellet".

Bøn for Ukraina

Heilage, treeinige Gud,
du som er kjelda til visdomen, freden og kjærleiken!
Saman med kyrkjer i heile verda kjem vi til deg og ber: verna folket i Ukraina!
Kom med di trøyst til alle dei som er redde og som er i dei krigs- og konfliktramma områda.
La dei erfare din kjærleik og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerningar.
Til deg kjem vi med vår uro og ber om fred i Europa og verda.
Gi leiarane i verda visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingane, redde
menneskeliv og finne fredelege løysningar.
Jesus Kristus, du som er lys for verda, kom med din fred! Amen

(Denne bøna vil vi be på messa i Moland kyrkje 27.2)

BLÅMANDAG !

Mandag etter fastelavnsøndag kalles gjerne blåmandag. Nå skulle fastetiden starte, og da pyntet de gjerne alteret med et blått klede. Egentlig skulle fargen være fiolett (som vi bruker i fastetiden hos oss), men i middelalderen var fiolett farge svært dyrt, så da brukte de gjerne blått i stedet. Denne dagen var det før gjerne slik at man hadde redusert arbeidstid, kanskje helt fri.. 

I dag er det og vanlig å kalle en mandag for blåmandag når man ikke føler seg helt i form, kanskje etter en helg man har festet mye. Men dette er altså ikke den opprinnelige betydningen.

Bilde: Fiolett tekstil på preikestolen i Moland kyrkje.

INNSPILL: Hva er en preken ?

I en gudstjeneste er det som normalordning en preken/tale. Det er faste tekster alle prester skal preke over hver søndag. Prestens oppgave er å tale ut fra teksten, forklare teksten, komme med vurderinger om hvordan man  skal forholde seg til teksten i dag. Nytestamentet er jo  skrevet for over 2000 år siden. Det er ikke alltid lett å overføre det som var vanlig tankegods da til situasjonen idag. De fleste kristne tenker likevel at de bibelske skriftene er inspirert på et eller annet vis.I tillegg tenker vi at Den hellige ånd skal levendegjøre budskapet idag.

Prekenen bør tilpasses målgruppen. Er det familiegudstjeneste bør talen være kortere og enklere.Hele prekenen trenger ikke bare handle om hvordan ting var på Jesu tid. Man kan bringe inn ting fra kirkehistorien, og aktuelle ting fra nyhetsbildet. En av sjefene jeg hadde en gang, sa at presten skal ha sitt virke ved å ha bibelen i den ene hånda, og lokalavisen i den andre. Prekenen skal ha bibelsk substans, men være aktuell og tilpasset tiden man lever i og også tilpasset hvor vi befinner oss. En preken i Oslo kan godt skille seg litt ut fra en preken i ei bygd i Nord-Norge. Dert kan være utfordrende å preke. Ofte får presten lite respons og tilbakemelding det som blir sagt. Vær gjerne mer frimodig med å gi tilbakemelding!

Prekenen bør være oppbyggelig og oppmuntrende, hjelpe folk til å bli bedre kjent med bibelen, med Jesus og med hvordan et kristenliv  kan  arte seg. En preken bør også gi rom for alvoret, men bør og være inspirerende og engasjerende.

Tore S

Podcast om diakoni: Diakonalgang

Prostidiakomn Eilev Erikstein har laget en podcast om diakoni. Den heter "Diakonalgang", og handler om tematikk og intervjuer om diakoniens ulike uttrykk. Podcasten kan finnes bl.a. på Spotify, og anbefales. Hva er så en podcast? Det er et slags radioprogram med forskjellige episoder. De legges ut på ulike plattformer som Spotify, aCAST M.FL.  Søk opp "Diakonalgang", og spill av episodene på mobiltelefonen eller helst på en bluetoothhøyttaler. Episodene kan ha veldig ulik lengde, og det finnes ellers  utallige ulike podcaster som omhandler allverdens temaer. Fordelen med dette formatet er at man kan høre på dette når som helst. Spotify er gratis med reklame, men koster kr 109 pr. måned i reklamefritt abonnement. Dette inkluderer det meste av all verdens sang og musikk. 

Innspel: "Eit nytt år..."


Vi lever i ei uroleg verd . Klima, straumprisar, polarisering, dårleg forhold mellom stormaktane, og alle spørsmåla rundt pandemien. Ikkje berre blå himmel over verda no ! Tida utfordrar oss på tålmod og det å halde ut , mange er leie restriksjonar og tiltak. Det kan ein forstå! Likevel er det fortsatt slik at vi bør følgja dei gjeldande restriksjonar, men at det likevel er rom for å koma med innspel om korleis restriksjonane kan fungera best mogleg.
I kyrkja legg vi vekt på å følgja alle gjeldande smitteverntiltak, men vi kan sjå at dei siste to åra har hatt konsekvensar for kyrkja . Færre som deltek på tiltak og arrangement , mindre oppslutning om mykje anna. Mange andre har opplevd noko liknande. Sjefen for biskopane, Olav Fykse Tveit, sa på eit møte på nettet, at Gud er og ein Gud for dei «slitsamme åra». Mange før oss har opplevd krig, katastrofar og pandemiar. Denne pandemi-tida minnar oss om at livet kan vere utfordrande. Men det har det stadig vært i mange av landa i verda. Utfordringa er at vi ikkje mistar vona. At vi held vona og framtidstrua oppe hjå kvarandre. Borna i barnehagane skrev for ei tid tilbake eit bodskap på steinar og andre stader; «Alt blir bra» , illustrera med ein regnbåge. Kan hende må vi leggja til nokre ord: «Alt blir bra, men det tek litt tid…».
Tore S

 

Nora og Noah de mest populære navn i 2021

Lista over de mest populære navn i 2021 er klar. Blant jentene er Nora, Emma og Sofie de tre mest populære valgene. Blant guttene er Noah, Oskar og Oliver de tre mest populære . Bemerkelsesverdig er det at på topp 10-lista er det blant guttene 5 navn som er bibelske. Fra gamle testamentet har vi Noah, Isak og Jakob. Fra det nye testamentet har vi Lucas og Filip. Bemerk at Noah også var det mest brukte guttenavn i Sverige i fjor. I Sverige var forøvrig Alice det mest brukte jentenavnet.

Noa er kjent fra fortellingen om Noas ark. Navnet skal bety "hvile". Isak betyr "latter" (sønn til Abraham), mens Jakob ("hæl") er en av patriarkene i det gamle Israel. Lucas er navnet til legen som skrev Lukasevangeliet, mens Filip er en av Jesu disipler. Blant jentene er det ingen direkte bibelske navn, men Maja (nr 7 på lista) kan være en variant av Maria, Jesu mor.

Fyresvatn i januar

Følg instagramkonto for kyrkja i Fyresdal

Dei fleste messer og tilstelningar i kyrkja i Fyresdal annonserar vi på instagram. Følg "kyrkjaifyresdal". 

Prestegarden har eiga instagramkonto: Følg "fyresdalprestegard".

INNSPILL: Nattverd - kva er det ?

På mange gudstenester er det nattverd. Nattverd er eit måltid Jesus innstifta på skirtorsdag, kvelden før han døde på korset. Han satt og åt påskemåltidet med læresveinane, då tok han eit brød og sa at : "Dette er mitt lekam". Så tok han vinkaraffelen og sa:" Dette er mitt blod." Dette henviste til det Jesus skulle dagen etter, å dø på korset "for verdsens synder". Så sa han :Gjer dette måltidet til minne om meg.

Etter dette har nattverden vært en viktig del av det kristne livet. Nattverden er eit av dei to sakramenta i lutherske kyrkjer. Det andre er dåp. Eit sakrament er eit nådemiddel som er ei kobling av  noko fysisk, noko heilt vanleg (vatn, vin, brød), og eit ord frå Jesus. På gudstenestene er alle velkomne til nattverd, og vi seier då: Kom, for alt er ferdig. Vi deltek i nattverden , ikkje fordi vi har alt på stell, men fordi vi vil ha del i Jesu tilgjeving, og Jesu nåde. Det handler ikkje om at vi er perfekte, at vi er "veldig religiøse", men at vi vil ha eit fellesskap med Jesus, han som kom for å ha fellesskap med syndare.

No er det og slik at born er velkomne til nattverd, og då har vi alkoholfri vin. For dei minste borna kan man og ta med borna til nattverden, men i staden  for brød og vin, velsignar presten borna.

Til vanleg har vi nattverd med "dypping", ein får ei oblat, og dypper denne i vinen.

FOTO: Vinen er i det vi kallar "kalk". Dei små begra som kvar einskild drikk av, kallar vi "særkalkar".

Tidl. bedehus i Kilegrend, kalla Saron.Frå 1917. Det er er Jon Kiland som sjølv bekosta huset.Det er utsikt over vatnet til Lønnegrav gravplass.Klokkestøpulen på Lønnegrav stod tidlegare ved bedehuset. Huset er i dag privateigd.

Pandemien og dei greske bokstavane

Pandemien har gjort oss meir kjende med det greske alfabetet. Forrige mutant heit delta ( d), no har vi omicron ( o). Kristendomen har et nært forhold til det greske alfabetet, for heile nytestamentet er på gresk. Alle prestar må lære seg gresk i utdanninga, for å kunne lese nytestamentet på originalspråket. Eit viktig symbol i kyrkjekunsten og  på dei liturgiske kleda  er xr (chi-ro). Det er de fyrste to bokstavane i xristus. Kvifor heiter det alfabet ? Jo, fyrste bokstaven i det greske alfabetet er alfa (a), den andre bokstaven er beta ( b). Alfa pluss beta = alfabetet.

Var dette kanskje litt gresk for deg ! Ja, det er gresk!

Flybilde over Øyane i 1947.