Konfirmantar 2021

Konfirmantar 2020

Føremiddagstreff Betel onsdag 15.9 kl 11

Velkomen til Betel på føremiddagstreff. Bilete frå Fyresdal, litt !,song og kaffe/vaflar og litt til.

Messe på Skålid hjå Elin Skålid søndag 12. september kl 12

12. september kl 12 vert det gudsteneste i låven på Skålid i Fjellgardane hjå Elin Skålid. Her er det tilrettelagt for ulike arrangement, og i taket er det hundrevis av små ljos ( ein stjernehimmel). Ta gjerne med ei ekstra jakke el.l, då temperaturen kan vere lågare enn vanleg. Etter messa vert det kyrkjekaffe og kan hende litt informasjon om staden. Velkomen!

Låven på Skålid

Skoret

Konfirmasjon laurdag 28.august i Moland kyrkje

Endeleg vert det konfirmasjon ! Laurdag 28 august vert 11 ungdommar konfirmerte i Moland kyrkje. Vi har vald å ha to messer,, kl 11 og 12.30.

Kl 11:Marius Kile Syvertsen, Odin Mostervik-Ålandsli, Bjørn Lauvrak Pedersen, Synne Teksle, Bjørg Hilde Aune og Oda Wæthing.

Kl 12.30: Markus Karlsen Krossli, Tor Bjørn Selås Ellefsen,Tobias Kristoffer Evenstad Skålid, Tor Håkon Høyland og Ask Dyrland Valseth.

Konfirmanatne til fyrste messa møtar seinast 20 minuttar føre . Mellom messene tek vi eit felles bilete av alle inne i kyrkja.Difor må konfirmantane til andre messa møte seinast 30 minutter føre . Konfirmantar og gjestar til den andre messa må ikkje gå inn i kyrkja før alle er ute av kyrkja etter den første messa.

Velkomen til messe!

GOD SOMMAR ! Foto: Vestre Nape juli-21

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje ?

Lyst til å sjå inn i Moland kyrkje ? Har du besøk som vil sjå kyrkja ? Vi har ikkje nokon ordning med open kyrkje, men stikk innom kyrkjekontoret i næringshagen, og vi kjem og opnar kyrkja. Om ynskjeleg kan vi og fortelja litt om kyrkja. Kyrkjekontoret er til vanleg ope 10-15 på kvardagar.Velkomen!

Fyresdal - våre informasjonskanaler i ei internett-tid

Det fleste kyrkjelydar har kyrkjelydsblad i papirformat.Ikkje så med Fyresdal. Men det er mange måtar ein kan få informasjon om kyrkjelyden på. I kommuneinformasjonen har vi gjerne eit par sider. Vi har og facebookside (kyrkja i Fyresdal). Vi har og ein vanleg nettside med mye nyttig og aktuelt stoff, her er det og fleire hundre bilete frå fjell og grender i kommunen (sjekk fyresdalkyrkja.com eller kyrkjaifyresdal.com, ved årsskiftet avsluttes den fyrst nevnte). 

Følg gjerne instagramkontoen vår "fyresdalkyrkja". Her kjem aktuelt stoff, og i slutten av uka er det informasjon om neste messe. Er du kan hende opptatt av hus og interiør, kan du følgja kontoen om prestegarden "fyresdalprestegard". 

Ja, ikkje kyrkjelydsblad, men mange kanalar til god informasjon.

No vert det fast haustkonfirmasjon !

Nye konfirmantar 2021/2022 - informasjon

Vi gleder oss til å møta dei nye konfirmantane konfirmantåret 2021-22! Her kjem noko informasjon for dykk.  Konfirmasjonen er ei gammal tradisjon i kyrkja, og den starta på 1730-talet, etter ynskje frå den dansk-norske kongen. I dag er konfirmasjonen en kombinasjon av konfirmasjonstida og avsluttande konfirmasjonsgudsteneste. I dag er denne gudstenesten ei forbønsgudsteneste, og det er ikkje noko krav om at konfirmanten skal ha ei uttalt kristen vedkjenning. Men i utgangspunktet er konfirmasjonen for dei som er døypte, men det er og mogleg å verta døypt under konfirmasjonstida.

Det har skjedd noko nytt for konfirmasjonen i Vest-Telemark iår. Tidlegare har konfirmantåret starta med ei vekes leir på Gjennestad i Stokke. Så har det vore undervisning gjennom året, med avsluttande konfirmasjon i slutten av mai. For dere nye konfirmantar vert det slik: Vi startar med eit informasjonsmøte om konfirmasjonen tysdag 7. september på Betel kl 19 Dette er og for foresatte. Så startar sjølve undervisninga først i januar, og i mai/juni har vi ei samtalemesse. Så er det leir på Gjennestad siste veka i skuleferien, før vi har avsluttande konfirmasjon siste laurdag i august. Gjennom året skal dei være ministrantar i 2 gudstenester, samt at vi og har kirkens nødhjelpaksjonen og eit par turar til fellesopplegg med dei andre konfirmantane i vest-Telemark i Seljord. På infomøte i september er det høve til å melde seg på konfirmasjonstida. Velkomen som konfirmant! Om du vil spørja om noko , ta kontakt med kyrkjekontoret.

Sterk nedgang i fødselstalet i Telemark- økning i Vinje

 

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Korleis flagga ?

 

Avisa Varden har sett på fødselstala i Telemark og samanlikna tala for 2000 og 2020. Og nedgangen er stor! I 2000 vart det født 1879 born i fylket, medan det i 2020 vart født 1408 born. I Tinn (der Rjukan ligg) er nedgangen størst. Ei nedgang frå 96 til 30.  Det er ei nedgang på 69%. Det at spesielt Rjukan har så stor nedgang i folketalet, har gjort at kommunen no skal redusera antal tilsette med 30 årsverk.Tokke har og ein sterk nedgang, frå 28 til 12.Det er to kommunar som har ei økning. Ei av dei ligg i Vest-Telemark. I Vinje er tala 34 og 35. I Nome er det og ei marginal økning. Tala for Fyresdal er 10 i 2000 og 6 i 2020. Det er det lågaste fødselstalet i Telemark. I Nissedal er det ein liten skilnad, ei nedgang frå 14 til 13. Det følgjer av dette at dåpstala og har vore sterkt redusera. På ei vanleg messe er det ikkje ofte ein vil uppleva å sjå at det er dåp. Dette kjem og av at det no er opna for at familien kan få ei eiga dåpsmesse på t.d. laurdag.

Nytt: Instagram prestegarden ? "fyresdalprestegard"

No kjem tida med mange raude dagar, og då vil dei som har flaggstang reisa flagget. Det er for private  fridom til å flagga når ein vil, medan det offentlege må flagga på offentlege flaggdagar. I mai er dei fleste raude dagar flaggdagar, men ikkje Kristi himmelfartsdag og 2.pinsedag. Sommerhalvåret heises flagget kl 8, og tas ned seinast kl 21. Hugs på at flagget skal handsamast på ei respektfull måte. Flagget skal ikkje berøre bakken. Private kan nytta flagget når dei vil,t.d. fødselsdagar, ved særskilde hendingar. Ein gong var eg på ei øy i Nord-Noreg, og mange flagga på ei vanleg kvardag. Eg spurte kvifor, og då fekk eg høyra at dagen føre hadde fylkestinget gjort vedtak om å byggja bru og undersjøisk tunnell ut til øya.

Kyrkjelege handlingar - kva kostar det ?

Ny instagramkonto om prestegarden i Fyresdal

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå pretegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.

Konfirmasjonsdatoen blir lørdag 28.august!

Følg  fyresdalprestegard på instagram , og du kan sjå bilete frå pretegarden gjennom årstidene. Bilete både ute og inne, og litt historie om presegarden kjem og.

Instagramkontoen kyrkjaifyresdal vert som før. Her er det kunngjeringar om ting som skjer i kyrkjelyden, og litt info om høgtidar og spesielle dagar.

Oppdaterte smittevernregler pr. 17.2.21

Følgende tiltak gjennomføres:

1. Max ca 80 i Moland, ca 50 i Veum. For øvrige gjelder  krav til avstand på 2 meter, gjeldar ikkje husstandfellesskap. Inga  førhandspåmelding  lenger.

2. Alle tar håndsprit når de går Inn i kyrkja.

3. De som kommer blir anvist plasser.

4.Alle skal skrive seg på liste med navn og tlf-nummer, denne blir makulert etter 14 dager.

5. Vi dropper ofring/takkoffer på vanlig måte. Dette blir evnt. tatt opp ved utgangen.

6. Salmebøker kan nyttes.Når vi er ferdig kan den gjerne ligge igjen i benken.

7. Hvis kirken har oppnådd det antallet personer vi kan ha,vil de som kommer etterpå måtte stå ute eller  evnt. i våpenhuset.

8. Er du forkjøla, småsyk eller kjenner på symptomer, da er det nok best å holde seg hjemme.

9. Pass på at når du hoster, gjør det inn i armhulen, lommetørkle  el.l.

10. Dåp vil finne sted i ordinære gudstjenester, egne dåpsgudstjenester kan tilbys etter avtale.