Kirkens SOS

Krise ? Treng du tala med eit medmenneske som har teieplikt ? Kirkens SOS er alltid ope 24-7. Tlf 22 40 00 40. Vanlege tellerskritt. Kirkens SOS har og ei avdeling i Telemark. Her er det tlf  35 58 78 00 eller mobil 900 59 297.

CHAT ? På nettsiden til kirkens-sos kan man chatte anonymt med en medarbeider i kirkens-sos, her får man svar raskt, og chatten går fortløpende. Denne tjenesten brukes mest av yngre personer.

Ved krise  er det og mogleg å kontakta prostidiakon Eilev Erikstein  mob 911 13 580 .

STØTTE- Alle som kontakter Kirkens SOS skal møtes med omsorg og innlevelse

Sjå nettsida  www.kirkens-SOS.no

Kirkens-SOS trenger frivillige. Er du over 20 år og har avstand til egne kriser, er du motivert for å lytte til mennesker som har det vanskelig, uten å komme med "gode råd" ?  Gå inn på kirkens-sos.no/frivillig og les mer. Frivillige må ta et 40-timers kurs, men nå er disse kursene digitale, så de kan tas hjemmefra. Telefonvaktene tas og hjemmefra.

På kyrkjekontoret har vi brosjyrer om dette, som du kan få.