Kirkens SOS

Krise ? Treng du tala med eit medmenneske som har teieplikt ? Kirkens SOS er alltid ope 24-7. Tlf 22 40 00 40. Vanlege tellerskritt. Kirkens SOS har og ei avdeling i Telemark. Her er det tlf  35 58 78 00 eller mobil 900 59 297.

CHAT ? På nettsiden til kirkens-sos kan man chatte anonymt med en medarbeider i kirkens-sos, her får man svar raskt, og chatten går fortløpende. Denne tjenesten brukes mest av yngre personer.

Ved krise  er det og mogleg å kontakta prostidiakon Eilev Erikstein  mob 911 13 580 eller lokal sokneprest T.Samuelsen  mob 480 90 970.

STØTTE- Alle som kontakter Kirkens SOS skal møtes med omsorg og innlevelse

Sjå nettsida  www.kirkens-SOS.no