Trusopplæring i Fyresdal

Fyril friluftsgruppe -

Samlingar hjå Andreas Valebjørg i Sørbygda. Nokre tysdagar kvart semester.Praktiske gjeremål og turar. For tiden midertidig pause.

 

 Hobbygruppe Betel-

frå tredje klasse og eldre.Hobbyaktivitetar, bibelforteljing, song, mat.

 

Leiare er Sigrun ( tlf 970 25 012) og Berthe ( tlf 995 42 766). Spørsmål og påmelding til ein av dei.

 

 

 

Konfirmantar-

se eige side.

 

4-års-bok   

Dei som er døypte blir invitert ein gong til kyrkja det året dei vert 4 år. Då får dei 4-års-boka i gåve frå den lokale kyrkjelyden (sjå bilete).

 

Lys vaken

6-klassingar vert invitert til å overnatta i Moland kyrkje. Vi møtar laurdag kl 17, og har program på kvelden, vi går opp til Betel til eit måltid mat og her er det og leik. Søndag er vi med på ei familiegudsteneste kl 11.

Tårnagentane

Samling i kyrkja med quiz og agentoppgåver. For 3.klassingar.

 

 

4-årsbok og DVD

Lys vaken

Video: Den norske kirke