Trusopplæring i Fyresdal

Fyril friluftsgruppe -

Samlingar hjå Andreas Valebjørg i Sørbygda. Nokre tysdagar kvart semester.Praktiske gjeremål og turar.

 

Fyresdal barnegospel-

Øving på Betel nokre onsdagar kvart semester.Koret syng nokre gudstenester i året. Dirigent er Sigrun Rekvik og Berte Hegglid. 

 

Hobbygruppe Betel-

frå tredje klasse og eldre.Hobbyaktivitetar, bibelforteljing, song, mat.

 

Leiare er Sigrun ( tlf 970 25 012) og Berthe ( tlf 995 42 766). Spørsmål og påmelding til ein av dei.

 

 

 

Konfirmantar-

se eige side.

 

4-års-bok   

Dei som er døypte blir invitert ein gong til kyrkja det året dei vert 4 år. Då får dei 4-års-boka i gåve frå den lokale kyrkjelyden (sjå bilete).

Kirkerotte-DVD

Det året ein vert 5 år delar vi ut ein DVD med tema "kyrkjerottane" på ei familiegudsteneste. Nokre dagar før  messa vert det ei samling på  Betel, med litt mat, litt leik og song. Foreldra kan og vere med her.

Lys vaken

6-klassingar vert invitert til å overnatta i Moland kyrkje. Vi møtar laurdag kl 17, og har program på kvelden, vi går opp til Betel til eit måltid mat og her er det og leik. Søndag er vi med på ei familiegudsteneste kl 11.

Tårnagentane

Samling i kyrkja med quiz og agentoppgåver. For 3.klassingar.

 

 

4-årsbok og DVD

Lys vaken