Kontaktinformasjon

Kyrkjeverje. Else Berit Gaaren   Mob 951 59 494   Tlf 35 06 71 33

Sokneprest  Tore Samuelsen        Mob  480 90 970

Kantor. Freddy Brander               Mob  958 60 923

Kyrkjetenar Bjarne Mandt.          Mob. 970 69 887

Prostidiakon. Eilev Erikstein.       Mob. 911 13 580

Prost i Øvre Telemark. Asgeir Sele  Mob  415 66 043

 

Adresse.  Kyrkjekontoret, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal

e-post. kyrkjekontoret@fyresdal.kommune.no

Instagram.  kyrkjaifyresdal og fyresdalprestegard

Heimeside. www.kyrkjaifyresdal.com